Колиција за промени и правда: Имаме најсериозен проект за борба против криминалот,сигурни сме дека криминалците од власта ќе одговараат

0
861

На митингот на Коалицијата за Промени и правда, во Радовиш, Павле Трајанов, лидер на Демократскиот сојуз, ги повка Радовишани,да излезат и дагласат за кандидатите на Коалицијата, да гладст ат за Слободан Богоески,еден одвтемелувачите на самостојна Македонија.

Нека прават политички инжинеринг и СДСМ и ВМРО ДПМНЕ,сонаместеми анкети. Оваа коалиција е со народот и многу добро знаеме дека нарадотне поддржува во нашата цврста определба да го срушиме режимот и да обезбедиместабилност, сплотеност и единство, како услови за младите да останат воМакедонија.

Со економската програма предвидуваме 800 милиони евра заразвој и 2% од Буџетот за младите.

Имаме стратегија за изедначување на условите за бизнис надомашните и странски компании, отворање на 30.000 мали фирми во кои ќе севработат над 100.000 млади квалификувани кадри. Само со отворање на нови фирмии фабрики, ќе се полнат фондовите и ќе има услови за најниската пензија да изнесува200 евра.

Имаме најсероозен проект за борба против криминалот,исогурни сме дека криминалците од власта ќе одговараат ќе се конфискувакриминално стекнатиот имот и ќе се врати на граѓаните. Над 6 милијарди евра ќеги вратиме на граѓ аните,рече Трајанов.

Укинување на екстерното тестирање, укинување нарадиодифузната такса,100 денара судска такса за остварување на право пред суд, намалувањена паричните канџни за дветретини ,се дел од конкретните мерки за кои требасамо волја и знаење,но не и пари.

Слободан Богоески вети дека крималците каде и да бегаат ќеги вратиме назад, поентирајќи дека не се плаши и дека режимот ќе падне.

Овој режим се потпира на поданици и манипулативни медиуми,ание на народот,затоа сме силни и чекориме напред. Колку сакате делете народнипари, народот ќе ве казни и сите вие ќе завршите во Бизнис центарот во Идризовошто го најави Трајанов, нгласи Богоески.

На митингот зборуве и Столе Спасов и Драгана Букилица.

Ние сме сигурни дека ќе имаме доволен број пратеници, безкои нема да можат да се носат круцијалните одлуки, битни за државата и граѓаните,рече Павле Трајанов.