КИЛИ ИМ ЕБА МАТЕР НА АКТЕРИТЕ ОД МНТ КОИ ГО ПОДДРЖАА СТАРОТО РЕЖИМСКО И АКТЕРСКО ПУВАЛО, ВЛАДО ЈОВАНОВСКИ : Мамето ваше непрокопсано, само да ви дојдам ја тамо има да видите убаво!!!

0
8028