КАЈ МАКСО ЗБОРОТ Е ЗБОР : ЦЕЛОСНО СЕ РЕКОНСТРУИРА ПОДОТ НА ИГРАЛИШТЕТО ВО ДОЛНО КОЈНАРЕ СО НОВА И ЕЛАСТИЧНА СПОРТСКА ПОГЛОДА (ТАРТАН)

0
930
Целосно го реконструиравме подот на игралиштето во Долно Којнаре со нова еластична спортска подлога (тартан). Наскоро ќе организираме акција со локалната месна заедница со која ќе ги доуредиме клупите за седење и трибините во самото игралиште.
Фејсбук статус на градоначалникот на град Куманово, Максим Димитриевски.