КАКО МОЖЕ ВОЛКУ НЕПИСМЕНА ЖЕНА ДА ПРЕДАВА НА ПРАВЕН НА УКИМ?!?!

0
1504

ЗАТОА ШТО УСТАВОТ ТОА НЕ ГО БАРА МОРИ ЖЕНО?!?!?! ЕЈ УСТАВНО ПРАВО ПРЕДАВА А УСТАВОТ НЕ ГО ЗНАЕ?!?!?!

Член 126 од Уставот:

При постоење на воена или вонредна состојба Владата во согласност со Уставот и со закон донесува уредби со законска сила. Овластувањето на Владата да донесува уредби со законска сила трае до завршувањето на воената или вонредната состојба, за што одлучува Собранието“.