Каде се компјутерите, каде се парите Панчевски?!

0
1236

Каде се компујтерите, каде се парите Панчевски
Новата судска зграда не се отвора наводно поради недостиг на техничка опрема, компјутери..па наводно тендерот бил распишан па затоа доцнеле компјутерите…,и ова трае веќе две години
А,убаво те прашал Орав пред 5 месеци каде и за која намена се потрошени парите-милион евра
проширено и надградено

Извор : Доказ