И СТЕВЧЕ ЈАКИМОВСКИ СЕ ПОВМР-овчи, стана новиот Тале од Прилеп, само што е овој од Карпош и НЕМА КАЗАНИ ЗА ВАРЕЊЕ РАЧИЈА!

0
1121

И СТЕВЧЕ ЈАКИМОВСКИ ГО ПОВМР-овчија, стана новиот Тале од Прилеп, само што е овој од Карпош и НЕМА КАЗАНИ ЗА ВАРЕЊЕ РАЧИЈА!