ИЗВЕСНА ИВАНА ВО ИМЕ НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ И ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ЈАДЕЛА, ПИЕЛА И ЖДЕРЕЛА ПО РЕСТОРАНИ

0
1101
Извесна Ивана се јавувала и нарачувала од ресторани претставувајќи се дека е човек на градоначалникот Александар Стојкоски  или на Општината