ИДАТ ИЗБОРИ, СЕ АКТИВИРА МАШИНАТА ЗА КУПУВАЊЕ ЧОВЕЧКИ ДУШИ: Македонски Шуми отворија оглас за 230 работни места на времено вработување до крајот на 2016-та, колку да поминат изборите!

0
1306

Околу 230 нови работни места во Македонски Шуми. Помножете со список од 10 души кои ќе треба секој да ги донесе во партија, тоа се веќе 23 000 гласови за режимот, а изборите не ни почнале!

shumi