ЗАЕВ : 54 МИЛИОНИ ДЕНАРИ ЗА ДВА ПРОЕКТИ ВО ПРИЛЕП, РЕКОНСТРКЦИЈА НА ГЛАВЕН ВОДОВОДЕН ЦЕВКОВОД ОД ПАШАЛИСКА ЛИВАДА ДО ГЛАВНАТА ШАХТА ВО ПРИЛЕП И 6.5 МИЛИОНИ ДЕНАРИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА МАНАСТИРОТ ТРЕСКАВЕЦ!

0
353
  • 54 милиони денари ќе легнат на сметка во Прилеп за два проекти, едниот од 47 милиони денари влезе во програмата од ТАВ за реконструкција на водоводниот цевкодов од Пашалиската ливада до главната шахта во Прилеп. 6.5 милиони денари за водоснабдување на манастирот трескавец, тоа се веќе влезени проекти.

Премиерот Зоран Заев од Прилеп