ЕКСКЛУЗИВНО: Сепак Тамара Качулска покажала квалитети на интервјуто кај Диме Спасов, примена на работа во владата како помлад референт!

0
6897

Порталот Мактел на Саше Ивановски успеа да ископа дека ноќната пријателка на Диме Спасов веќе 3 години работи во влада како помлад референт. Значи сепак добро се покажала!

Еве го линкот од решението за нејзино примање на работа од ноември 2013-та година! Еве слика од нејзиното име во тоа решение:

tamaravrabotena

Претходно откриевме дека таа е членка на извршниот комитет на подмалодокот на владејачката партија:

umsik

Значи таа е таа млада, спремна, ефективна, агилна државна админситрација која ќе им дава сервис на министрите и замениците министри во владата во исполнувањето на зацртаните работни задачи?!