ЕВРОПСКИ СОЈУЗ ЗА ПРОМЕНИ : ДЕНОТ НА АЗБУКАТА Е ОБВРСКА ЗА ЗАШТИТА НА АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК

0
350

На овој голем ден на нашиот народ, денес кога се слави азбуката на
албанскиот јазик, ние – Европскиот сојуз за промени – ја користиме
приликата на сите Албанци во Северна Македонија и пошироко, да им го
честитаме овој празник и да им посакаме нивната животна определба да се
води токму од начинот на кој нашите преродбеници ја дефинираа нашата
азбука, со која го изградивме нашиот јазик и, воопшто, нашата нација.
И додека сме тука, не можеме а да не нагласиме дека денес е денот кога
сите ние треба повеќе од кога било да зборуваме за нашиот прекрасен
албански јазик, кој за да стигне на денешно ниво, поминал низ многу
пречки, за овој јазик е вложен многу труд, многу пот, но и многу крв.

Затоа, грижата за јазикот не е само грижа за едно средство за
комуникација, туку повеќе од тоа е грижа за минатото, за сегашноста и за
нашата иднина.
Имено, мотивирани од овој миг и од важноста на моментот, размислувајќи
за Денот на азбуката, сакаме да забележиме дека заштитата и негувањето
на јазикот е меѓу највисоките национални обврски. Затоа, сите оние кои
денес тврдат дека има нешто друго поважно од достојното именување на
нашиот јазик во Уставот, освен што се мазохисти и опортунисти, тие се и
против албанскиот јазик и албанскиот народ. Да се ​​изјасниш себеси за
неважен со тоа што му даваш значење на некој друг, тоа не е несебичност,
туку е непочитување на себеси и на својот идентитет. Ако нашите
сонародници Македонци се толку чувствителни за елементите на нивниот
етнички идентитет и ние имаме разбирање и емпатија кон нив, чудно е како
некои Албанци со презир зборуваат за албанскиот мајчин јазик. Освен ова,
сè уште не ни е јасно зошто македонските политички партии и македонската
интелектуална класа не наоѓаат сила да се изјаснат за албанскиот јазик
на ист начин како што ние даваме поддршка за македонскиот јазик и за
етничките карактеристики на македонскиот идентитет.
Како и да е, во оваа прилика – бидејќи сме на овој празничен ден –
изјавуваме дека за Европскиот сојуз за промени уставните измени немаат
никакво значење доколку не вклучуваат и отстранување на навредливото и
понижувачкото именување за албанскиот јазик. Бидејќи, не можеме да
станеме Европејци со негирање на себеси, особено затоа што прифаќањето
на јазичната различност е во основата на европските вредности.
И покрај тоа, Европскиот сојуз за промени ќе продолжи да се грижи за
албанскиот јазик исто како што се грижи за интеграцијата во ЕУ, исто
како што се грижи за борбата против корупцијата и исто како што се
залага за благосостојбата на сите граѓани во нашата земја.
Честит Денот на азбуката!
Скопје, 22 ноември 2023