ДОКОЛКУ НЕКОЈ ИМА ПОТРЕБА ОД БРАШНО, АМЕТ ФЕЈЗУЛА ЌЕ ДАДЕ БЕСПЛАТНО

0
3044

Амет Фејзула до Шило Магазин: Драги мои со оглед на ситуцаијата што ја зафати нашата држава со коронавирусот, знам дека има семејства кои немаат доволно финанскиски средства, па сакам да им подарам на сите по 25кг брашно, имам доволно бидеќи сум сопственик на своја мелница.

Сите зинтересирани нека пишат на мојот профил со почит Амет.