ДИМИТРИЕВСКИ : ПОСТАВУВАЊЕ НА 150 НОВИ КОНТЕЈНЕРИ ЗА СМЕТ

0
303

Во тек е поставување на 150 нови контејнери за смет, како дел од проектот “Одржливи еколошки и здравствени придобивки во прекугранична област” преку Програмата за прекугранична соработка со Косово на ЈП “Водовод” – Куманово и регионалната компанија “Хидроморава” – Гњилане.

Првиот дел од овој проектот беше изградба на атмосферска канализација на ул. ”Братство единство” која е веќе пуштена во употреба.

#КумановоСеМенува
#КумановоКаквоШтоГоСакаме
#ЗаНашеКуманово
#ЗборотЕЗбор

Фејсбук статус на градоначалникот на Куманово, Максим Димитриевски.