ДЕЛЕГАЦИЈА НА ОО СДСМ ПРИЛЕП ПОЛОЖИ ЦВЕЌЕ ПРЕД СПОМЕНИКОТ НА БЛАЖЕ КОНЕСКИ ПО ПОВОД 29-ГОДИШНИНА ОД НЕГОВАТА СМРТ

0
452
На 29-годишнината од смртта на Блаже Конески, потсетуваме: Конески не е само истакнат македонски книжевен, културен и јавен работник, поет, прозаист, есеист, филолог, академик и кодификатор на современиот македонски литературен јазик.
Блаже Конески е Џинот од Небрегово!