Грујо со себе низ македонските села си ги носи куртончињата во различна боја! НЕМА ДРУГИ МЕДИУМИ НА ОВИЕ НАСТАНИ ЗАТОА ШТО НЕ СЕ ИЗВЕСТЕНИ ЗА ДА НЕ ПОСТАВАТ НЕКОЕ НЕЗГОДНО ПРАШАЊЕ ДО ПАТОРОТ!

0
758

grujo pratnja