Грујо ги отече довлечканите партиски војници во Охрид со техникалии за државниот архив и слични досадни тракатанци…

0
502

grujoarmija

Грујо ги отече партиските војници во Охрид со триста досадни бирократски тракатанци па зборуваше за државниот архив и други техникалии и закони, буквално пола публика умре од досада!