ГРАДОНАЧАЛНИЧЕ!!! А КОЈ ЗЕМА РЕКЕТ ОД ОВОЈ ШТАНД?

0
1279

Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе З А К Л У Ч О К  ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА “ФЕСТИВАЛ НА ПИВОТО – 2015 објавен во Сл.Гласник на Општина Прилеп на ден 19.06.2015 год.според која во чл.2 ст.2 ни кажува дека „Се забрануваат градежни зафати (трајни или монтажно-демонтажни) на летната сцена, пред споменикот на Александар Македонски„

11751334_1078135682196901_1460783164_n

11737021_1078083312202138_76748374_n 11714346_1078083318868804_163937831_n 11758790_1078083268868809_1724864792_n

И кој сега зема рекет од овие штандови лоцирани на летната сцена пред споменикот на Александар Македонски, бе Градоначалниче?

Пишува : Жаре Стеваноски