Второ судење на Tribunus Civilis

0
739

Овој петок (11 март), во 12.00 часот, во библиотеката на ПФ “Јустинијан Први” ќе се одржи второто судење на Tribunus Civilis. Судењето ќе биде посветено на принципот на поделбата на власта, односно кршењето на овој принцип во случајот на македонскиот правосуден систем.

Тимот за судењето ќе го сочинува:
Наталија Поповска, судика поротник,
Вики Младенова, судика поротиник,
Трендафил Ивановски, главен судија,
Обвинител: Ѓунер Исмаил,
Одбрана: Борјан Јовановски.