Во убиството на Кочо Рацин учествувал и Злате Тренески, татко на анти-НАТО амбасадорот Мартин Тренески

0
6274

Во убиството на Коста Солев Рацин, покрај ликвидаторот Мино Минов(Миновски), замешани се наредбодавателите, Светозар Вукмановиќ –Темпо, Данило Капетановиќ и Злате Тренески, иначе за понеупатените Злате тренески е татко на денешниот Анти-НАТО Амбасадор во Нато ,Мартин Тренески .

Фејсбук статус на Рубин Иваноски