ВО ПРОБИШТИП СЕ МЕНУВААТ ПРОЗОРИ И СИСТЕМИ ЗА ГРЕЕЊЕ НА ГРАДИНКИ И УЧИЛИШТА

0
335

ℹ️ Заедно со заменик министерот за животна средина, Јани Макрадули ги посетивме институциите кои добија средства по повикот од Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година.
 На овој повик општина Пробиштип аплицираше и доби средства за целосна замена на столаријата во ЈОУГД Гоце Делчев, објект Изворче, чијашто реализација е во завршна фаза, како и за хортиклутурно уредување на дворната површина во објектот Срничка, која ќе следи во периодов.
 За ООУ Никола Карев се обезбедени средства за замена на системот парно на нафта, дрва и јаглен во чилер систем на топлотни пумпи, со што се намлуваат трошоците за греење, се подобруваат условите за настава во училиштето, но истовремено и најважно се намалуваат емисиите на штетни гасови и директно се подобрува животната средина. Благодарност до Владата на Република Северна Македонија и Министертсвото за животна средина.
 Продолжуваме да работиме за подобрување на животната средина, како еден од врвните приоритети на нашата општина.