ВО ЕУ НЕМА ДА ПРИФАТИМЕ ДРУГО РЕШЕНИЕ ЗА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК, СТОИ ВО ЕДНОСТРАНАТА ИЗЈАВАТА НА ВЛАДАТА

0
626

Изјавата ќе биде приложена кон записникот од првата политичка меѓувладина конференција.(Фото: Ѓ.Личовски)

Македонската владина делегација денеска во Брисел достави еднострана изјава за македонскиот јазикот, откако тоа вчера го направи Бугарија. Изјавата ќе биде приложена кон записникот од првата политичка меѓувладина конференција.

Во изјава се вели дека како што е прoпишано во Уставот на Република Северна Македонија, македонскиот јазик и неговото кирилско писмо е службен јазик на РСМ на целата територија на државата и во нејзините меѓународни односи.

„Литературниот македонски јазик е кодифициран во 1945 година. Согласно сознанијата утврдени со акти, широко прифатените теории и емпириските истражувања на современата светска славистика и лингвистичката наука, македонскиот јазик има свој јазичен, просторен и временски континуитет. Овој континуитет се заснова на специфичниот развој на дијалектите што се во неговата основа и биле распространети на територијата на денешна Република Северна Македонија. Македонскиот јазик се определува како словенски јазик, кој се наоѓа во јужнословенската група јазици, кој низ вековите растел, се развивал и се издигнал во наддијалектен, национален стандарден јазик на мдакедонскиот народ“, стои во изјавата.

При склучувањето на било какви договори, спогодби и документи на Република Северна Македонија со Европската унија кои содржат јазична одредба со поименично наведување на сите официјални јазици на ЕУ, како што е договорот за соработка со Фронтекс, истите треба да се потпишат со поименично наведување на македонскиот јазик без било какви објаснувања, додавки или фусноти“, стои во изјавата за јазикот.

Во изјавата се наведува и дека во текот на преговорите сѐ до нивното завршување и по приемот во ЕУ, земјава нема да прифати да разговара за поинакво решение за македонскиот јазик од тоа наведено во Преговарачката рамка. Со приемот на Северна Македонија во полноправно членство во ЕУ, македонскиот јазик треба да стане еден од службените јазици на ЕУ.

Текстот на едностраната изјава што беше лиферуван во медиумите не беше целосно лекториран, па така на некои места зборот „македонски“ беше напишан со голема буква „М“, а на некои места со мала буква „м“, како што е правописно точно.

Во едностраната изјава на Бугарија стои дека создавањето на македонски јазик е врз основа на дијалект на бугарскиот литературен јазик.

Извор : СДК.МК