ВЛАДА НА РСМ – Нови ограничувања на движењето: Oд петок (17.04) во 16ч, до вторник (21.04) во 05ч, се забранува движењето за сите граѓани. Oд четврток (16.04) 16ч, до вторник (21.04) 05ч, се забранува движење на сите излетнички места, паркови и шуми низ целата држава

0
1203

Нови ограничувања на движењето: Oд петок (17.04) во 16ч, до вторник (21.04) во 05ч, се забранува движењето за сите граѓани. Oд четврток (16.04) 16ч, до вторник (21.04) 05ч, се забранува движење на сите излетнички места, паркови и шуми низ целата држава.