(ВИДЕО) ФИКУСОТ ПАЉУРСКИ ХОРХЕ РАСПИША КОНКУРС ЗА ,,ДУДУК ТАПАН”, ШКОЛА ЗА МЛАДИ ЛИДЕРИ

0
1224

Иванов распиша конкурс за учество во неговата школа за млади лидери. Еве видео-скрипта од неговите предавања која ј аподготвија „Странски служби.