(ВИДЕО) ФАНТАСТИЧНО РЕТРО ВИДЕО ЗА ПРИЛЕПСКИОТ РАКОМЕТ И ПРИЛЕПСКИТЕ РАКОМЕТНИ ЛЕГЕНДИ

0
1626

Фантастична биографија на прилепскиот ракомет и ракометните легенди на Прилеп.