(ВИДЕО) РЕОБЈАВЕНО : НЕ БЕ НЕ Е НАМЕСТЕНA

0
1352

Телевизори : 5. Талеска Гордана, Ул. Осло бр. 12, Скопје

Таблети : 1. Талеска Гордана, Ул. Осло бр. 12, Скопје

2. Јована Талеска, Ул. Осло бр. 12, Скопје

Смартфони : 4. Талески Милан, Ул. Осло бр. 12, Скопје

Слушалки :  17. Талеска Гордана, Ул. Осло бр. 12, Скопје

19. Јована Талеска, Ул. Осло бр. 12, Скопје

20. Јована Талеска, Ул. Осло бр. 12, Скопје

Ранци : 39. Јована Талеска, Ул. Осло бр. 12, Скопје

Пакет производи : 33. Јована Талеска, Ул. Осло бр. 12, Скопје

50. Талески Милан, Ул. Осло бр. 12, Скопје