(ВИДЕО) Притисоци на РЕЖИМОТ врз земјоделците: Извршители хараат низ Пелагониските села

0
1222

Во текот на 10 и 11 месец 2016 година до земјоделците од Пелагониските села од страна на битолски извршител доставени се повеќе од 700 налози за извршување каде што како доверител се јавува АД Водостопанство на РМ во државна сопственост Скопје. Налозите се изготвени врз основа на извршна исплрава издадена од страна на Водостопанство Битолско поле- Битола.

Во најголем број случаи земјоделците должеле од 100 до 500 денари главен долг за одводнување и тоа за 2013 или 2014 година, а сега треба да платат заедно со трошоците за адвокат и извршител и по 10 000 денари.

vodostopanstvo2-610x343 vodostopanstvo1-610x400

Земјоделците за ова претходно не биле известени иако за време на поплавите се договориле со доверителот Водостопанство дека сите други долгови ќе им бидат отпишани заради претрпени штети.

Борче Ристевски од село Трновци сведочи за последните притисоци што им ги прави власта на земјоделците од пелагониските села: