(ВИДЕО) Петар Атанасов: Струмица е пример за решени транспорт и греење во училиштата

0
641

Начинот на финансирање на транспортот и на греењето во училиштата се случува преку блок дотации од МОН, веќе неколку години по ред, неколку општини не успеваат да ги покријат овие трошоци од различни причини. Овој септември имаме два големи краха на системот на образовние што го раководи ВМРО ДПМНЕ и ДУИ, најпрвин тоа се катастрофалниот упис на учениците, а второ проблемите со транспортот затоа што во неколку општини, апсолутно општината ниту има сретства, ниту има пари, а и тие пари ако ги имала очигледно ги потрошила на друг начин и децата немаат ниту транспорт, кој е всушност проект кој Владата цело време го најавува како бесплатен првоз на учениците, а многу скоро ќе видиме дека училиштата во неколку општини не можат ниту греењето да го обезбедат како што беше минатата зима. Значи целосното финансирање од МОН на основните и на средните училишта, крахира како систем, рече Петар Атанасов, претседател на Комисија за образование и наука на СДСМ.

Финансирањето на основните и на средните училишта преку закон за децентрализација ги има префрлено ингеренциите на општините, некаде на патот помеѓу МОН и општината настанува проблемот, но тој проблем не е присутен во сите општини, еве, на пример, зошто нема проблеми, ниту со транспорот, ниту со греењето во општина Струмица, каде што општина Струмица нема воопшто никакви долгови, имаме долгови, на пример, во Битола каде што на сите училишта им се замрзнати сметките и општината не може никако да спроведе ниту тендер за транспорт на учениците, така што од општина до општина има разлики, таму каде што се работело домаќински, каде што општината обезбедила повеќе сретства, го финансира образованието и нема проблеми, во оние општини каде што градоначалниците и советите не успеале тоа да го направат, треба што побргу да го решат, затоа што во законите едно пишува, а МОН не успева да го отвори овој процес.