(ВИДЕО) Нашите задгранични службеници од Берлин и Лондон му го начукаа до грклан на паторот и ВМРО. Ги ебаа термо-нуклеарно!

0
7363