(ВИДЕО) ИЛИЈА ЈОВАНОВСКИ : Вкупната инвестиција во патната инфраструктура во Прилеп изнесува 47.000.000 денари!

0
1362

Реконструкции на патната инфраструктура во 2019 година:

 Асфалтирани и реконструирани 24 улици во општина Прилеп.
 Вкупна должина на новопоставен асфалт: 12 километри.
✅ Тампонирани улици во градот и населените места: 20 километри.
✅ Вкупна инвестиција во патна инфраструктура: 47.000.000 денари.