(ВИДЕО) АДВОКАТОТ ЖАРКО СТЕВАНОСКИ И ГРАЃАНСКИОТ АКТИВИСТ ГОРАН ТРАЈКОВ ВО ДЕБАТА НА ТВ ИРИС ЗА СПАС НА ПАРКОТ 8-МИ НОЕМВРИ – ШТИП

0
808