БУЈАР ОСМАНИ НА СВОЈАТА КОЛЕШКА ОД ШВЕДСКА, АН ЛИНДЕ И ПРЕДАДЕ ОРДЕН ЗА ПОЧИНАТАТА ШВЕДСКА МИНИСТЕРКА ЗА НАДВОРЕШНИ АНА ЛИНД

0
205

🇲🇰🤝🇸🇪 Извонредна шанса при посетата на министерката за надворешни работи на Кралството Шведска, Ан Линде, на Скопје да и го врачам постхумното признание по повод 30 години независност, за Ана Линд, поранешна министерка за надворешни работи на Шведска и претседавач со Советот на ЕУ во 2001.

🇲🇰🤝🇸🇪 Ана Линд, во својство на министер за надворешни работи на Шведска и претседател на Советот на министри на ЕУ, одговорна за застапување на официјалната надворешно-политичка позиција на Европската унија, придонесе неизмерно за финализирање на преговорите и за потпишување на Договорот за стабилизација и асоцијација помеѓу Северна Македонија и ЕУ во Луксембург на 9 април 2001.

🇲🇰🤝🇸🇪 Shans i mirë që gjatë vizitës së Ministres për Punë të Jashtme të Mbretërisë së Suedisë, Ann Linde, në Shkup t’ia ndajë Mirënjohjen- pas vdekjes- me rastin e 30 vjetorit të pavarësisë, për Anna Lindh, ish Ministren për Punë të Jashtme të Suedisë dhe kryesueses me Këshillin e BE-së në vitin 2001.

🇲🇰🤝🇸🇪 Anna Lindh, në cilësinë e Ministres së Punëve të Jashtme të Suedisë dhe Kryetare e Këshillit të Ministrave të BE-së, përgjegjëse për përfaqësimin e pozitës së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, ka kontribuar parezervë për finalizimin e negociatave dhe për nënshkrimin e Marrëveshjes për Stabilizim dhe Asociim midis Maqedonisë së Veriut dhe BE-së në Luksemburg më 9 prill të vitit 2001.

Фејсбук статус на министерот за надворешни работи, Бујар Османи.