БУЈАР ОСМАНИ Е ПРВИОТ МИНИСТЕР ОД РЕГИОНОТ ШТО ОСТВАРИ СРЕДБА СО БЛИНКМЕН

0
614
Убава прилика и лично задоволството да се сретнам со Државниот секретар на САД, Ентони Блинкен, овде во Брисел, за време на Советот на министрите за надворешни работи на НАТО. Интересна коинциденција е што и двајцата во оваа прилика ги имавме своите премиери во седиштето на Алијансата; за прв пат и новата американска администрација физички присутна овде во седиштето на НАТО, токму преку присуството на Секретарот Блинкен. Овде во Брисел тоа предизвикува посебен интерес и задоволство за сите присутни; Трансатлантските врски се високо на Агендата на овој состанок како една од носечките теми на сесиите на Советот.
Стратешкото партнерство меѓу Северна Македонија и САД претставува основа за нашето долгорочно пријателство и ние сме горди што денеска слободно можеме да кажеме дека сме блиски и доверливи сојузници во НАТО.

Rast i mirë dhe kënaqësi personale të takohem me Sekretarin e Shtetit të SHBA-ve, Antony Blinken, këtu në Bruksel, gjatë Këshillit të Ministrave të Punëve të Jashtme të NATO-s. Koincidencë interesante ishte edhe fakti që të dy në këtë rast kishim premierat tona në selinë e Aleancës; për herë të parë edhe administrata e re amerikane ishte me prezencë fizike këtu në selinë e NATO-s, e përfaqësuar nga Sekretari Blinken. Këtu në Bruksel, kjo shkaktoi interes të veçantë dhe kënaqësi për të gjithë pjesëmarrësit; Lidhjet transatlantike janë lartë në Agjendën e këtij takimi si një nga temat kryesore të sesioneve të Këshillit.
Partneriteti strategjik ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe SHBA-ve paraqet themel të miqësisë sonë afatgjate dhe ne jemi krenar që sot lirisht mund të themi se jemi aleatë të afërt dhe të besueshëm në NATO.

#NeJemiNATO

Фејсбук статус на министерот за надворешни работи, Бујар Османи.