БИТИЌИ : ШТО Е СЛЕДНО? ДА ТЕПААТ СТУДЕНТИ ВО БИБЛИОТЕКА? ДА ВЛЕЗАТ НАСИЛНО ВО СОБРАНИЕ?

0
115

Пред неколку дена ВМРО беа фатени со лажни анкети и ширење на лажни вести.

Денеска ВМРО – МВРО го уапси Фуркан Салиу, новинарот кој ги разоткри.

Што е следно?

Да тепаат студенти во библиотека? Да влезат насилно во Собрание ако не им се допаднат изборните резултати? Да прислушуваат илјадници граѓани? Да направат војна? Нов Мартин Нешковски? Нов Кежаровски?

Режимот на ВМРО-МВРО денеска повторно го гледаме на дело!

Мораме да бидеме будни и одлучни во нашата решеност да се спротивставиме на секое враќање на тиранијата и угнетувањето на наследниците на Груевски, кои сега се вдомени во Белата палата на најбогатата партија во Европа.

Во последната година од нивниот режим во 2016 година според Индексот на слобода на медиуми, Македонија беше рангирана на 118 место во светот.

Во 2023 година успеавме оваа слобода да ја подигнеме на 38 место во светот.

Има разлика.

—–

VMRO – MVRO kurrë më!

Para disa ditësh VMRO-ja u kap me sondazhe të rreme dhe duke përhapur lajme të rreme.

Sot VMRO – MVRO arrestoi Furkan Saliu, gazetarin i cili e zbuloi.

Çfarë vijon?

T’i rrahin studentët në bibliotekë? Të hyjnë me forcë në Kuvend nëse nuk u pëlqejnë rezultatet e zgjedhjeve? Të përgjojnë me mijëra qytetarë? Të bëjnë luftë? Martin Neshkovski i ri? Kezharovski i ri?

Regjimin e VMRO-MVRO-së sot e shohim përsëri në vepër!

Ne duhet të jemi vigjilentë dhe të vendosur në vendosmërinë tonë për t’i rezistuar çdo rikthimi të tiranisë dhe shtypjes së pasardhësve të Gruevskit, të cilët tani janë strehuar në Shtëpinë e Bardhë të partisë më të pasur në Evropë.

Në vitin e fundit të regjimit të tyre në vitin 2016, sipas Indeksit të Lirisë së Medias, Maqedonia u rendit e 118-ta në botë.

Në vitin 2023, ne arritëm ta ngrinim këtë liri në vendin e 38-të në botë.

Ka dallim.