АРСОВСКА : БИДЕТЕ ГЛАСОТ ВО ВАШИТЕ ОПШТИНИ ЗА СОЗДАВАЊЕ ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ЗА СИТЕ ГРАЃАНИ

0
468

Градоначалничката на Град Скопје и претседателка на ЗЕЛС, Данела Арсовска, Кристин Форсгрен Бенгтсон, амбасадорка на  Шведска  и  Роберт Скот Хејзлет, виш резидентен директор на  Националниот демократски  институт (НДИ),  денеска во Струга  учествуваа  и имаа поздравни обраќање на сесијата на обуката за Зајакнување на Комисиите за еднакви можности – Законска рамка, права и обврски на комисиите за еднакви можности за проектот WoMen Lead: Унапредување на родовата еднаквост преку политичко учество на жените.

-Секоја активност во насока на подобрување на еднаквите можности за жените како денешната проектна активност на НДИ треба да биде позитивен импут во создавање на еднакви можности за сите граѓани. Треба да се има во предвид дека секоја услуга која ја обезбедуваат општините треба да се гледа низ призмата на тоа дали истата е достапна подеднакво за мажите и жените, истакна градоначачничката Арсовска во денешното обраќање.

Градоначалничката Арсовска истакна дека ЗЕЛС активно работи на постигнување родова еднаквост во рамките на секоја локална единица преку промоција на европската Повелба за еднаквост на жените и мажите  во локалниот живот како демократска вредност што се применува во сите аспекти на животот, односно  политички, економски, социјален и културен,за зајакнување на процесите на воведување на родова перспектива во локалните политики и буџети, како и на воспоставување платформа за родово одговорно буџетирање.

Заедницата за единиците на локалната самоуправа е силен национален партнер во областа на родовата еднаквост и многу е значајно што тие заложби се препознаени  од меѓународните партнерски организации и од локалните самоуправи, како и од општинските совети. Сите тие ЗЕЛС го препознаваат како партнер во нивните заложби и активности  за развој на локално и на регионално ниво, беа дел од пораките упатени на денешните обраќања од говорниците.

-Бидете вие гласот во вашите општини за да создадеме еднакви можности за жените и мажите, и при носењето на локалните одлуки секогаш земете во предвид дали тие одлуки ја обезбедуваат таа еднаквост, затоа што на тој начин можеме да се бориме со предизвиците и со предрасудите, посочи Арсовска пред присутните претставници на советите на општините.

Во рамки на проектот планирани се три обуки за локалните комисии за еднакви можности на мажите и жените, а првата, којашто започна денеска и ќе трае до 7 мај, ќе се фокусира на запознавање  на членовите на советите во општините и на комисиите со нивните права и обврски како дел од комисиите за еднакви можности, зајакнување на нивните капацитети во областа на родовата еднаквост, добро владеење, соработка со граѓаните, антикорупција, транспарентност, инклузија, како и градење врски меѓу членовите на КЕМ во општината и меѓу општините.

Со обуката ќе бидат опфатени 70-100 советнички и советници од 20 општини, односно од: Град Скопје, Боговиње, Тетово, Гостивар, Охрид, струга, Ресен, Прилеп, Битола, Струмица, Неготино, Штип, Куманово, Велес, Свети Николе, Дебар, Шуто Оризари, Кисела Вода, Чаир и  од Илинден.