АРИЈАНИТ ХОЏА ИЗЛЕЗЕ НА ТЕРЕН ЛИЧНО ОД ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ДА ЧУЕ ШТО МИСЛАТ ВО ВРСКА СО НОВИОТ ЗАКОН ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНОТО ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ

0
129
Fillova aktivitetet në terren me takime të drejtpërdrejta me fermerë. Dëshira ime është të dëgjoj nga ata personalisht mendimet dhe idetë e tyre në lidhje me ligjin e ri për shitjen e tokës bujqësore në pronësi të shtetit.
A dëshirojnë ta blejnë tokën apo të vazhdojnë të paguajnë qira?
———
Започнував теренска активност со директни средби со земјоделци. Сакам лично од нив да ги слушнам нивните размислувања во врска со новиот закон за продажба на државно земјоделско земјиште.
Дали тие сакаат да го купат земјиштето или да продолжат да плаќаат закупнина?

Фејсбук статус на министерот за водостопанство, земјоделство и шумарство, Аријанит Хоџа.