АНЕ ЛАШКОСКА – ПАРАЗИТ НА ДРЖАВНА СМЕТКА

0
472

1.АНА ЛАШКОСКА – Пратеник од ДПНЕ во неколку собраниски состави, рекордер во наплатени патни трошоци(над 130.000 евра досега)

2. БРАТОТ ДЕЈАН ЛАШКОСКИ – сега поставен за советник на директорот ЈКП Водовод Прилеп, со плата од 45.000 денари;

-Дејан Лашкоски претходно бил член на Одбор на директори на Тутунски комбинат Прилеп во периодот кога комбинатот пропаѓа. По напуштањето на одборот земал отпремнина од 1.000.000 денари.

-Дејан Лашкоски од 2015г. бил поставен во УО на ЈПВ ,,Студенчица”, каде вршел функција се до добивање на новото советничко место во ЈКП Водовод.

3. МАЈКАТА ВИОЛЕТА ЛАШКОСКА – екс директорка на ОУ ,,Добре Јованоски” – Прилеп

4. СНААТА ЕЛЕНА КЕЛТАНОСКА ЛАШКОСКА – партиски вработена во ОУ ,,Кире Гаврилоски-Јане” во Прилеп

Наместо во интерес на граѓаните, Ане Лашкоска цел живот работи во интерес на својата фамилија која ја вработила и поставила на државен буџет.

Гајле и е за Прилепчани, битно е личниот интерес. Срамота!