АГРОТИМ : ПЛАНИРАТЕ ДА ИНВЕСТИРАТЕ ВО РУРАЛЕН ТУРИЗАМ ПРЕКУ ИПАРД, ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ НАСЕЛЕНОТО МЕСТО СПАЃА ВО РУРАЛНИ ОБЛАСТИ КОИ МОЖАТ ДА КОРИСТАТ СРЕДСТВА

0
524

Рурално подрачје е населено место со помалку од 30 000 жители.

Тоа значи дека за Мерка 7 од ИПАРД може да аплицираат баратели чии инвестиции се во села, населени места но и помалите градови како Берово, Пробиштип, Богданци, Дебар, Кратово, Кочани, Делчево и други.