РЕЖИМОТ ги топи девизните резерви: За 3 месеци спичкани 100 милиони евра!

0
842

Состојбата на девизните бруто-резерви на крајот од второто тримесечје на 2015 година изнесуваше 2.254.800.000 евра, што претставува пад од 100 милиони евра, на квартална основа, пишува во кварталниот извештај на Народна банка.

– Намаленото ниво на девизните резерви се должи на нето-продажбата на девизи од страна на НБРМ, нето-одливите на средства врз основа на трансакции за сметка на државата, во отсуство на поголеми приливи врз основа на задолжување во странство – се вели во извештајот на Народна банка.