Михаел Смилески избран за претседател на локалниот клуб на НСДМ од Прилеп

0
2139

Локалниот клуб на НСДМ Прилеп, вчера одржа ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЈА на која беше избрано ново раководство на Локалниот клуб на НСДМ Прилеп.
Од поканетите 70 делегати на Изборната  конференција присутни беа 65 делегати.

Изборната конференција ја водеше досегашниот претседател на ЛК НСДМ Прилеп Филип Стојчески, а беа присутни претседателот на НСДП Тито Петковски, потпретседателот на НСДП  Горан Мисовски, и претседателот на НСДМ Тамара Баара.

nsdm-prilep3 nsdm-prilep nsdm-prilep-1 nsdm-prilep-3 nsdm-prilep-5