Жарко Трајановски: Во минатиот извештај зборот уназадување се споменуваше само еднаш, додека во овогодинешниот се споменува неколку пати!

0
1483

zarko izvestaj