(СЕЧЕНО ЛЕПЕНО И МОНТИРАНО ВИДЕО) Унијата на жени на Странски служби се придружува на кампањата за „некакви си женски права“ со сечени, лепени и монтирани материјали.

0
445

Жените повеќе не се дискриминираниУнијата на жени на Странски служби се придружува на кампањата за „некакви си женски права“ со сечени, лепени и монтирани материјали.

Posted by Странски Служби on Monday, January 25, 2016