(Видео) Хоштаплерска и незаконска продажба, спроведена од министерството на копилето Миле, на 6 деловни...

На електронското јавно наддавање за оттуѓување на деловен простор во сопственост на Република Македонија, организирано на 23.03.2015, на кое огласени за отуѓување се 8 објекти во сопственост на Република...

(Видео) Прилеп – рекордер по ДУПКИ и Крос Каунти

Пародично видео снимено со камера на велосипед за ископаните улици во Прилеп кои стојат така неколку години. Со видеото сатирично се пренесува незаинтересираноста на градоначалникот Марјан Ристески да ги...

Прилеп облепен со ленти „Миле Ј. во Прилеп направив упад и му ебав мајката“

Авторите на оваа опсада на прилепската чаршија, најверојатно биле инсписрирани од снимените разговори кои ги објави лидерот на СДСМ, Зоран Заев во кои се посочува министерот за транспорт и...

ЗРВО И ФОРУМ НА ЖЕНИ ОД ПРИЛЕП ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ЗА ПРИЛЕПСКИТЕ...

Здружението на резервни воени обврзници , учесници во одбрана на суверенитетот и интегритетот на Р.Македонија 2001-2002-ра година од Прилеп денес заедно со самоиницијативниот одбор на граѓани во канцелариите на...