(ФОТО ГАЛЕРИЈА) БРАНИТЕЛИТЕ НА ДЕЛО

0
550

По планот и програмата за 2018 година од бројните активности предвидено е и пролетно чистење и накопување на насадите од млади садници засадени во изминатите години.

Посебна голема благодарност до Македонски Шуми подружница Прилеп и директорот Костадин Биџоски за подарените садници и за предходната акција за пошумување на меморијалниот центар Лениште во кој беа засадени повеќе од 2000 млади садници. Воедно ние бранителите апелираме до сточарите од околните места да не ја напасуваат стоката во местата насадени со млади садници. – ЗУРВО 2001-2002