ЛЕЛЕ КАКО ЌЕ ГО ЈАДАТ СТАПОТ СЕГА ВМРОВЦИТЕ : СЈО ГО ЗГОЛЕМУВА ТИМОТ СО УШТЕ 30 СОРАБОТНИЦИ, ТЕК СЕГА ИМА ДА СЕ АПСИ ЦЕЛ ПРВ ЕШАЛОН НА ВМРО-ДПМНЕ!!!

0
1647

Специјално јавно обвинителство (СЈО) распиша оглас за вработување на определено време на 30 советници и соработници. Иако на СЈО му истече рокот да покренува обвиненија, сепак во наредните три години тие ќе продолжат да водат предистражни и истражни постапки.

Огласот за вработување е објавен на сајтот Факултети мк. 

СЈО има потреба за вработување на определено време за следните работни места:

 • Јавнообвинителски службеници:
  1 Виш јавнообвинителски советник 5 (пет) извршители
  2. Советник информатичар (eдeн) извршител
  3. Советник економист 4 (четири) извршитсли
  4. Виш стручен јавнообвинитслски соработник 3 (три) изврштсли
  5. Стручен јавнообвинителски соработник 2 (два) изврнштели
  6. Соработник економист (еден) извршител
  7. Соработник преведувач (еден) извршител
  8. Помлад Јавонобвинителски соработник 6 (шест) извршители
  9. Помлад соработник 2 (два) извршители
  10. Самостоен јавнообвинителски референт дактилограф 5 (пет) извршители
  11. Помлад референт извршител во одделение за финансиски истраги. 1 (еден) извршител
 • Лица кои вршат технички и помошни работи:
  12. Доставувач 2 (два) извршители
  13. Хаус мајстор 1 (еден) извршител
  14. Работинк во бифе 1 (еден) извршител