Контраш! Не подели и на волонтери и контраволонтери

0
779

Досега успеа да не подели на:

атички – и на словени,

студентски пленум – студентски контрапленум,

професорски пленум – професорски контрапленум,

уметници – контрауметници,

протестанти – контрапротестанти,

а сега на ред дојде и поделбата на:

ВОЛОНТЕРИ – КОНТРАВОЛОНТЕРИ

ШТО СТАНА СО ОСНОВНАТА ЗАЛОЖБА ЗА МАКЕДОНСКО НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО?

Јове Кекеновски – Фејсбук статус