ВЛАДАТА ЌЕ НЕ УЧИ ДА ГИ РЕШАВАМЕ СПОРОВИТЕ СО СПОГОДБА БЕЗ ДА СЕ ТУЖИМЕ

0
117

Владата на Република Северна Македонија и Комората на медијаторите на Република Северна Македонија денеска потпишаа Меморандум за соработка со кој се утврдени начелата за взаемни активности во областа на алтернативно решавање на спорови со медијација, како и за соработка и заеднички активности за поддршка, унапредување, практицирање, промовирање, јакнење и развој на медијацијата во Република Северна Македонија.

Во име на Владата на РСМ, меморандумот го потпиша претседателот на Владата на Република Северна Македонија Зоран Заев, а во име на Комората на медијаторите на Северна Македонија, нејзиниот претседател Славе Младеновски кој по тој повод истакна дека меморандумот е силен израз на поддршката на Владата на РСМ за медијацијата како начин на во решавање на споровите, и дека таа за прв пат е ставена во официјален документ од стратешко значење како што е Стратегијата за реформа на правосудниот систем.