(ВИДЕО) НА 11-ТИ ОКТОМВРИ ВО ПРИЛЕП ЌЕ ЗАПОЧНЕ НОВ ПРОЕКТ ,, СО МАРКО НА УЛИЦА”

0
445

На 11-ти октомври оваа година ќе започне нов проект на центарот за слободна и ликовна уметност, ЦСЛУ кој ќе се вика ,,Со Марко на Улица”.