„Ситни набавки“ за Музејот на ВМРО од кои боли глава: Столче 40.000, автомат за филтер кафе 11.800, фрижидер 100.000 денари…

0
304

1af7ac686cb3928b9d26dad4bfb20a5c7a97362e_original

Министерството за култура за Музејот на ВМРО нарачувало аспиратори, фрижидери, машини за садови, монитори, ВЦ-школки и аудио опрема за цени неколкукоратно повисоки од малопродажните. ВЦ-школките во музејот чинат 9.000 денари, фрижидерот 100.300 денари, LED мониторите 46 илјади денари, а едно столче 40.000 денари, пишува БИРН.

Фрижидери, комоди, машини за перење садови, монитори и мебел со цени повеќекратно повисоки од оние што ги има во продавниците, нарачувало Министерството за култура за потребите на Музејот на македонската борба, еден од најскапите објекти од проектот „Скопје 2014“.

muzej nab

Според документите објавени во неколку броеви на „Службен весник“ од 2013 и 2014година, Министерството за култура носело одлуки за „престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Музејот на македонската борба и самостојност, Музејот на ВМРО и на жртвите на комунистичкиот режим“.

Целиот текст ОВДЕ